O martes 22 de febreiro, o CIIMAR (Terminal de Cruceiros do Porto de Leixões, Matosinhos) acolleu o Evento Final BLUEBIOLAB, organizado polo grupo de Biotecnoloxía e Ecotoxicoloxía Azul do CIIMAR e o grupo 3B de UMinho, nun formato híbrido.

No acto participaron 20 persoas en formato presencial e 40 persoas en formato virtual, entre os que se atopaban representantes de administracións públicas e organismos cuxa actividade estea moi relacionada coa biotecnoloxía mariña.

A mañá, sesión pública, foi aberta polo CIIMAR, director da entidade coordinadora do proxecto UDV-Campus do Mar, IP do proxecto e tamén membro do Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N); seguidas de presentacións dos traballos desenvolvidos nas actividades 1, 2, 3, 4 e 6 do proxecto, presentación do elemento BlueBio Alliance titulado “BlueBio Alliance Network for Blue Biotechnology: Setting the Scene” e clausurada polo proxecto IP e a UMinho IP .

A tarde, unha sesión privada, consistiu nunha sesión de Pitch sobre as mobilidades, presentacións das 7 institucións socias, unha sesión de pósteres sobre as mobilidades e rematou cunha sesión de resumo e unha mesa redonda na que o futuro do proxecto.